NỖI KHỔ CỦA NHỮNG TÀI XẾ LÁI XE DAMSEL VÀ XE THÍ ĐIỂM

Theo thông tư 16/2014 của bộ GTVT, từ ngày 1/7/2016 nhà nước sẽ ban hành một số quy định chặt chẽ hơn để cấm lưu hành xe tự chế và xe 3-4 bánh có gắn động cơ. Sau khi nhà nước ra thông tư bắt buộc các dòng xe phải đăng ký, kiểm định mới được lưu thông thì đa số những người đã và đang chạy xe damsel muốn đăng kiểm được thì xe bắt buộc phải lập [...]

Read more...